Sledovat Mimoriadne správy online

Sledujte Mimoriadne správy online. Lepší.TV vám přináší nejčerstvější kauzy, zpravodajství či publicistické pořady online, kdykoliv máte čas. Předplaťte si Lepší.TV a získejte vysílání 96 TV stanic včetně neomezeného nahrávání, videotéky a zhlédnutí až 30 dní zpětně. Objevte svět Lepší.TV již od 189 Kč měsíčně!
Sleduj online zprávy Mimoriadne správy na STV1!
  Sledovat Mimoriadne správy online
Žánr:
zprávy
Rok výroby:
2019
Popis:
Pri príležitosti návštevy ministra zahraničných vecí USA M. Pompea na Slovensku. Slovenská republika (2019)
Sledujte na:
STV1 STV1 Archív a všechna videa pořadů televize STV1 online

Podobné pořady

Objevte novou dimenzi sledování televize. S Lepší.TV můžete sledovat online vysílání 96 TV stanic živě nebo až 30 dní zpětně.