Název projektu: Interaktivní TV

Předmětem projektu je dokončení vývoje a rozvoj nového ICT řešení, které nabídne nové možnosti při sledování televizního obsahu. Cílem projektu je dokončení vývoje a další rozvoj softwarových aplikací a funkcionalit a vytvoření odladěného hardwarového zařízení, které přes internetový protokol IPTV umožní zprostředkování sledování lineárního a nelineárního televizního obsahu a v uživatelsky přátelském rozhraní nabídne možnost personifikace sledovaných pořadů.

Na vývoji a testování se bude podílet 5 členů realizační týmu - programátoři, testeři a softwarový architekt. Projekt bude řešen od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2018.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  Slovensko Slovensko   Irsko Irsko   Polsko Polsko   Chorvatsko Chorvatsko   Ukrajina Ukrajina