Watch movie
Nebe a dudy
online

Film Nebe a dudy
  Trailer for movie Nebe a dudy Trailer
Watch movieNebe a dudy online . Order Lepší.TV and watch 1390 movies over the Internet on your TV or computer and 133 television stations with up to 30 days of archive and unlimited uploads. Have fun with goNET TV already in199 Kč!

Movie information

Továrník Bartoš byl přísný, nepřístupný protiva, postrach všech svých zaměstnanců. To ovšem platilo pouze do dne, kdy na procházce spadl se srázu. Zranil se, nedokázal sám vyhledat pomoc - a tehdy ho našel skalák Fábera a vzal ho k sobě do chalupy, kde žil s dcerou a dvěma osiřelými synovci. Byl to chudý člověk, jeho domácnost však přímo dýchala láskou a porozuměním. Několik dnů strávených mezi těmi milými lidmi Bartoše hodně poznamenalo, po návratu do svého světa byl jako vyměněný. Choval se laskavě, dělníkům zvýšil platy, pilně navštěvoval rodinu svého nového přítele a radoval se z věcí, jichž si dřív ani nevšiml. Jednoho dne se ovšem dozvěděl, že si jeho synovec chce vzít Fáberovu dceru, a zapomenutá pýcha znovu nabyla vrchu...

Genre: Comedy, Romance
Directed by: Vladimír Slavínský
Starring: Jindřich Plachta (Antonín Fábera), Jaroslav Marvan (Rudolf Bartos prumyslník), Karel Dostal (Doctor), Bretislav Grossmann (Jahoda), Bolek Prchal (konstábl), Ladislav H. Struna (Jarda)
Country: Czechoslovakia
Year: 1941
Score: 81 %
  Czech Republic Czech Republic   Slovakia Slovakia   Poland Poland   Croatia Croatia