Watch show
Nepokojná láska
online

Series Nepokojná láska
Choose from the Series Nepokojná láska online episodes, or watch the entire series! LEPŠÍ.TV brings you archive and online broadcasts of 143 TV stations live and up to 100 days catch-up. For maximum viewing convenience, you can use digital features like upload, pause, or video library with more than 2 421 titles . Get your LEPŠÍ.TV today for just 199 Kč !

Series information

Pětidílný televizní film z období 70. let vykresluje osudy Jana Daňu a jeho dvou dcer od momentu, kdy Daňo ztrácí manželku a dcery matku, až po období, kdy obě z dcer, každá svým způsobem, nacházejí své místo v životě.

Genre: Drama
Directed by: Jozef Zachar
Country: Czechoslovakia
Year: 1975
Score: 87 %
Play this program broadcasted on channel Trojka at 4.10.2022 21:50
  Czech Republic Czech Republic   Slovakia Slovakia   Poland Poland   Croatia Croatia