Watch
Paní Liška
online

Paní Liška
  Trailer for Paní Liška Trailer
Watch Paní Liška online or choose from hundreds of stories and movies. Try Lepší.TV for 1 Kč for 14 days without commitment. Have fun with the whole family with your favorite fairy tales, series and children's shows. Additionally, watch 144 TV stations , including unlimited uploads, video library , and view up to 100 days retroactively. Make yourself and your little ones happy at 1 Kč per month.

Program information

Dívka, která najde útulek v kouzelném příbytku Paní Lišky a dobře se jí tu vede, opouští svou hostitelku bez poděkování. Teprve kouzlo přivede dívku k poznání, že na prokázané dobro se nemá zapomínat.

Genre: Fairy Tale
Directed by: Libuše Koutná
Screenplay: Eva Koslerová
Country: Czechoslovakia
Year: 1987
Score: 77 %
Play this program broadcasted on channel ČT1 at 7.1.2023 14:21
  Czech Republic Czech Republic   Slovakia Slovakia   Poland Poland   Croatia Croatia   Yкраїнська Yкраїнська