Watch
Kalif čápem
online

Kalif čápem
Watch Kalif čápem online or choose from hundreds of stories and movies. Try Lepší.TV for 1 Kč for 14 days without commitment. Have fun with the whole family with your favorite fairy tales, series and children's shows. Additionally, watch 144 TV stations , including unlimited uploads, video library , and view up to 100 days retroactively. Make yourself and your little ones happy at 1 Kč per month.

Program information

Televizní adaptace pohádky Wilhelma Hauffa o vznešeném vladaři Kalifovi, jemuž přinese kupec vzácný dar - skříňku, na které je zlatým písmem vyryto kouzelné slovo.

Genre: Fairy Tale
Directed by: Pavel Kraus
Screenplay: Bozena Simková
Country: Czechoslovakia
Year: 1969
Play this program broadcasted on channel ČT1 at 29.10.2022 07:30
  Czech Republic Czech Republic   Slovakia Slovakia   Poland Poland   Croatia Croatia   Yкраїнська Yкраїнська